Vul hier uw zoekterm in
 • Adviseur vinden
  Nederlands

  Verantwoordelijk omgaan met de natuur

  Als schakelkast- en behuizingsspecialist bieden wij u, aangepast aan uw eisen, innovatieve  systeemoplossingen.

  Wij zijn ecologisch verantwoord en baseren onze activiteiten op het milieubeheersysteem DIN EN ISO 14001.

  Dit betekent dat we er alles aan doen om het milieu te beschermen – vanaf de keuze van de grondstoffen tot de vervaardigde kast of behuizing.

  Milieubescherming bij häwa

  • We vermijden belastingen voor medewerkers en het milieu
  • We gaan spaarzaam om met grondstoffen en maken alle stadia van de productie zo milieuvriendelijk mogelijk, bijv. door inkoop van mileuvriendelijke grond- en hulpstoffen en verbruiksartikelen.
  • We optimaliseren voortdurend ons gebruik van grond- en hulpstoffen en verbruiksartikelen, bijv. door het minimaliseren van restafval van plaatwerk door middel van nesting software of door recycling van poedercoat.
  • Restafval wordt zo veel mogelijk vermeden, anders op de juiste manier gescheiden en gerecycled
  • We voldoen aan alle van toepassing zijnde milieuwetten en voorschriften, zoals bijv. BImSchG, TALärm, Gefahrstoffverordnung, TRGS, WEEE-/RoHS-Richtlijn

  Wij richten ons op energie-efficiëntie, grondstofbesparende technologie

  • Onze technische systemen worden regelmatig gecontroleerd en met passende tussenpozen aangepast of vervangen door de nieuwste technische ontwikkelingen (o.a. Atimix-System. Energiezuinige bouwtechnologie)
  • Wij besteden veel aandacht aan energie- en waterbesparende, uitstoot- en afvalarme, grondstofbesparende en efficiënte technieken (economische verwarmings- en ventilatiesystemen met warmteterugwinning, PV-installaties, gebruik van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen)
  • Onze voorschriften ter bescherming van het milieu en de gezondheid van de mens gelden ook voor onze leveranciers, waarvan materialen direct of indirect in het productieproces stromen.
  Printhäwa GmbH